ที่ปัดน้ำฝนม้วนเทป

  • Tape roll wiper

    ที่ปัดน้ำฝนม้วนเทป

    ที่ปัดน้ำฝนม้วนเทปไม่ทอ Spunlace

    1. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอันเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้วัตถุดิบของเซลลูโลสและโพลีเอสเตอร์ ซึ่งจะก่อตัวเป็นโครงสร้างสองชั้นของเซลลูโลส/โพลีเอสเตอร์

    2. ม้วนกระดาษมีความนุ่ม แข็งแรง และไม่มีฝุ่นในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถดูดซับสิ่งสกปรก น้ำมัน ตัวทำละลาย และของเหลวชนิดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากความสามารถในการดูดซับที่แข็งแกร่ง ซึ่งในทางอื่น มันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเราอย่างมาก